De Vereniging
De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO is een landelijke vrijwilligersorganisatie en werd opgericht in 1893 op initiatief van Dr. C.B. Tilanus Jr. Het predikaat ‘Koninklijke’ werd ontvangen in 1953.

Wat is E.H.B.O.
Eerste Hulp Bij Ongelukken is de hulp en bijstand door leken die, in afwachting van deskundige hulp, moeten worden verleend aan personen, die ten gevolge van onvoorziene gebeurtenissen lichamelijk letsel hebben opgelopen. Deze bijstand en hulp hebben tot doel het bestrijden en voorkomen van dreigend gevaar. EHBO is dus dat doen wat nodig is om verdere lichamelijke schade voor een slachtoffer van een ongeval te voorkomen, tot er deskundige hulp kan worden gegeven.

Het “diploma Eerste Hulp”
Gediplomeerde en geoefende Eerstehulpverleners hebben geleerd om doeltreffende Eerste Hulp te verlenen in allerlei (ongevals)situaties zoals thuis, op het werk en in het verkeer. Bovendien zijn vele eerstehulpverleners bereid zonder enige geldelijke vergoeding aanwezig te zijn bij sportwedstrijden, tentoonstellingen en allerlei andere evenementen waar veel mensen bijeen zijn, om zo nodig eerste hulp te verlenen.

Het “Diploma Eerste Hulp” blijft twee jaar geldig. Elke twee jaar beoordelen de docenten of het ‘kunnen’ van de diplomahouder nog aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. De diplomahouder kan hiervoor herhalingslessen bij een vereniging volgen, maar dit is niet verplicht.

Het diploma is wereldwijd gestandaardiseerd en erkend.

Doel van de vereniging
De Vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van doeltreffende eerste hulpverlening, de ontwikkeling, verbetering en verbreiding van de kennis daarvan en het bijdragen tot het voorkomen van ongelukken. Zij tracht haar doel te bereiken door het geven van voorlichting over de noodzaak dat zoveel mogelijk mensen in Nederland Eerstehulp kunnen verlenen en het geven van Eerstehulp-opleidingen.

Cursus voor het Diploma Eerste Hulp
Bij elke afdeling van de KNV worden cursussen georganiseerd, waar kennis en vaardigheid in het verlenen van Eerstehulp kan worden geleerd en waar het wettelijk erkende “Diploma Eerstehulp” kan worden behaald. De cursussen starten doorgaans in september. Inlichtingen over deze cursussen worden verstrekt door het plaatselijke secretariaat. De cursussen worden gegeven door artsen en instructeurs, die daartoe een speciale opleiding hebben gevolgd.

Wilt u weten waar bij u in de buurt een vereniging zit? Klik op Afdelingen en u ziet alle afdelingen van het district bij elkaar