Nieuws en mededelingen

KNV afdeling Licomar zoekt nog EHBO’ers voor diverse priklocaties in Friesland, Zie onderstaande artikelen die vrijdag 14 mei in de Leeuwarder Courant stonden.

GGD Fryslân kan vaccineren af zonder hulp ziekenhuizen

LEEUWARDEN GGD Fryslân en de EHBO zoeken elk tientallen vaccineerders en vrijwilligers om de verhoging van het priktempo bij te benen. De hulp van de ziekenhuizen is in Friesland nog niet nodig.

In juni springen landelijk ziekenhuizen bij om het prikdoel van VWS-minister Hugo de Jonge te halen: begin juli moet iedereen die dat wil een eerste vaccinatie tegen het coronavirus hebben gehad. Maar in Friesland kan de GGD het voorlopig nog een poos zonder de hulp van de ziekenhuizen, zegt woordvoerder Marcel de Jong.

Het priktempo gaat de komende tijd fors omhoog. GGD Fryslân vaccineert deze en volgende week minimaal 28.000 mensen tegen het coronavirus en de week daarna 36.000 tot 40.000. In juni kan dit aantal worden opgevoerd richting de maximale capaciteit van 80.000 prikken per week, mits er voldoende vaccins worden geleverd. ,,Wij horen steeds hoe zwaar de ziekenhuizen het hebben, dan vinden we het niet nodig daar een beroep op te doen”, zegt De Jong. Hij schat dat momenteel ongeveer de helft van de Friese volwassenen ten minste één coronaprik heeft gehad.

Om de capaciteit volledig te kunnen benutten zoekt GGD Fryslân met enige spoed enkele tientallen prikkers. Deze worden via uitzendbureau Tempo Team binnengehaald, meldt woordvoerder Jan Arendz. Het gaat om tijdelijke parttime-functies die tot na de zomer lopen. De GGD wil het aantal prikkers, coördinatoren en gastvrouwen uitbreiden naar 520 voltijdsfuncties. Daarvoor worden 70 parttimers gezocht. Daarnaast zijn er vijftien extra deeltijdartsen nodig.

Ook de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO zoekt tientallen extra vrijwilligers voor het observeren van geprikten. De KNV levert EHBO’ers voor zeven van de acht locaties van GGD Fryslân. ,,We hebben zo’n 170 vrijwilligers, daar kunnen nog wel een man of dertig, veertig bij. Vooral rond Appelscha”, zegt Jan van der Meulen, oprichter van de Leeuwarder afdeling Licomar.

De vier Friese ziekenhuizen hebben aangegeven te willen helpen met het vaccineren, laten de verschillende zegspersonen weten. MCL zou bijvoorbeeld vanaf eind mei in de weekenden kunnen prikken op twee locaties, in Leeuwarden en in Harlingen. Ook Nij Smellinghe in Drachten, Tjongerschans in Heerenveen en Antonius in Sneek staan paraat. ,,Het klopt dat wij het druk hebben, maar het belang is groot”, reageert Mente Kroon van Antonius. ,,We hebben er alle baat bij dat het vaccineren doorloopt en niet vertraging oploopt door personeelsgebrek.”

Volgens de GGD is er voldoende animo voor de tijdelijke prikfuncties. Alleen mensen die bevoegd zijn om vaccins te zetten, komen in aanmerking. Wel is de vacature voor arts infectieziektebestrijding voorlopig niet ingevuld. Dit heeft vooral te maken met schaarste sinds de coronacrisis, zegt Arendz. Op de vacature kwam geen enkele reactie. ,,Alle GGD’en sykje wol sa’n arts en de spuolling wurdt hieltyd tinner.’’

Mocht de GGD toch een beroep doen op de ziekenhuizen, dan zal dat ,,een heel eind richting de zomer” zijn, verwacht De Jong. ,,Artsen zijn het moeilijkst te vinden, misschien dat we daarvoor eerder aankloppen.”

 

‘Afleiden en geruststellen’

EHBO-vrijwilliger Sieger van Wijk ziet toe op        eventuele bijwerkingen van het vaccineren tegen het        coronavirus.<div        class="picturecredit">FOTO HOGE NOORDEN/JAAP        SCHAAF</div>

EHBO-vrijwilliger Sieger van Wijk ziet toe op eventuele bijwerkingen van het vaccineren tegen het coronavirus.

FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF
In de meeste gevallen geen grote problemen na vaccinatie

Sieger van Wijk (64) uit Stiens is vanaf het eerste uur als vrijwillige EHBO’er aanwezig bij het vaccineren tegen corona. ,,Ik vind het belangrijk om mensen te helpen.”Of hij even bij de ingang wil komen, er is iemand met last van paniekaanvallen. Sieger van Wijk haalt de vrouw uit de massa en begeleidt haar naar een rustige plek. In overleg met de arts zoekt hij een oplossing. ,,Ik heb haar aan de praat gehouden. Op een gegeven moment zegt ze: ‘wanneer komt die prik nou?’ Zat-ie er al lang in. Het is heel belangrijk om mensen af te leiden op zo’n moment.”

Van Wijk vertelt in het vaccinatiecentrum in beurzencomplex WTC in Leeuwarden over zijn ervaringen als EHBO’er. Een van zijn belangrijkste taken is de mensen gerust te stellen en te observeren het kwartier ná de prik. Dan kan er een zeldzame allergische reactie optreden. ,,Ik vraag de mensen de mondkapjes af te doen, dan kun je aan de gelaatsuitdrukking eerder zien of het misgaat.”

Af en toe worden de EHBO’ers geconfronteerd met heftige reacties, vertelt Jan van der Meulen. Hij is oprichter van de afdeling Licomar van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, die vrijwilligers levert voor zeven van de acht priklocaties van GGD Fryslân. ,,In Drachten hadden we een keer acht allergische reacties in vijf uur. De shockkoffer met EpiPen en medicatie hadden we al gepakt, maar bij twee mensen was het niet meer tegen te houden, die moesten per ambulance naar het ziekenhuis.”

In verreweg de meeste gevallen doen zich geen grote problemen voor direct na de vaccinatie. Van Wijk heeft er nog geen ervaring mee. In het begin maakte hij mee dat iemand last van zijn hart kreeg. Die moest apart gezet worden, maar dat stond los van de vaccinatie zelf. ,,Het kwam van de spanning.”

Zestien uur per week is de sinds kort gepensioneerde Stienser inzetbaar. Bijna tien jaar is hij EHBO’er bij de KNV. Hun geel-blauwe uniform onderscheidt ze van de rood-wit geklede Rode Kruisvrijwilligers. Daarvoor was hij al ruim tien jaar bedrijfshulpverlener bij zijn werkgever, de ING en Keunstwurk.

Als EHBO’er was Van Wijk vooral actief op evenementen en in het Cambuur-stadion. Dat laatste ging tijdens de coronacrisis gewoon door, ondanks dat publiek vrijwel het hele seizoen niet werd toegelaten. ,,Er zitten nog altijd maximaal driehonderd mensen in het stadion, en dan moeten er zes EHBO’ers zijn, van wie vier voor de voetballers op het veld”, leggen Van der Meulen en Van Wijk uit.

Over meewerken in het vaccinatiecentrum heeft Van Wijk ,,geen moment getwijfeld”, ondanks dat hij met zijn 64 jaar tot een risicogroep behoort. ,,Er is thuis wel een gesprekje aan voorafgegaan, want je zoekt het gevaar dan wel op. Mijn vrouw heeft in maart vorig jaar behoorlijk corona gehad en zit nog steeds in de herstelfase. Maar ik vind het belangrijk om mensen te helpen, dat is een van de redenen waarom ik EHBO’er ben geworden.”

Bovendien is Van Wijk in januari al gevaccineerd, net als de rest van de Licomar-vrijwilligers. Van der Meulen (67) stelde als voorwaarde voor medewerking dat zijn mensen – indien mogelijk – spoedig ingeënt zouden worden met de restvaccins die soms aan het eind van de dag overblijven. ,,Onze vrijwilligers zijn tussen de 21 en 72, maar de meesten zijn gepensioneerden, die zijn kwetsbaar. In februari hebben we onze tweede prik gehad.”

Ook ongevaccineerd zou Van Wijk zich niet laten afschrikken. ,,We staan bijna altijd op afstand en als het echt nodig is kun je volledig beschermd werken. Ik voel me hier veiliger dan in de supermarkt. En ik doe dit graag: de mensen geruststellen.”